Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  

                                       Naar de HOMEPAGE

Algemene Verordening Gegevensbescherming Persoonlijke gegevens ARENDSSLOT|WOONWIJZER|SRAS

Inleiding privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor u.Dat vinden we bij ARENDSSLOT| WOONWIJZER VOF | SRAS ook!
Daarom doen we er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

ARENDSSLOT| WOONWIJZER VOF | SRAS handelt altijd in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, welke persoonsgevevens we verwerken en wat er verder mee gebeurt. Heeft u er vragen of opmerkingen over? Dan vindt u onderaan deze verklaring onze contactgegevens.

Waarom heeft ARENDSSLOT| WOONWIJZER VOF | SRAS uw persoonsgegevens nodig?
Als u een dienst of product bij ons afneemt hebben we uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van uw aanvraag of een overeenkomst. Daarnaast verwerkt ARENDSSLOT| WOONWIJZER | SRAS deze voor het onderhouden van onze klantrelatie door u een bericht te sturen (per email, per post of via uw telefoon)

Verzamelen van uw persoonsgegevens

Via onze contactformulieren vragen wij uw NAW gegevens en e- mailadres voor het toesturen van offertes en facturen per mail.

Vanaf 25 mei 2018 vragen wij uw toestemming om onze nieuwsbrief te versturen, deze ontvangt u maximaal 4x per jaar per mail. U kunt zich hier ten allen tijde voor afmelden. Na afmelding verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

Wij bewaren of gebruiken uw e-mailadres niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.
Gezondheidsgegevens van u of uw gasten verwerken wij enkel op basis van toestemming om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt maar niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Reservering

Om een reservering te boeken maken wij een account aan. Op die manier zijn reserveringen en informatieaanvragen bij een vervolgbezoek makkelijk in te zien., wizigingen te annuleren. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e- mailgegevens.
Deze persoonsgegevens worden versleuteld in onze database bewaard.

Doel en verwerking van gegevens

ARENDSSLOT| WOONWIJZER| SRAS gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.


Gegevens wissen

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen wanneer

- de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt;

-  u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;

- uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;

- wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;

- wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie of internetdiensten verzameld.


Sollicitatieprocedure ARENDSSLOT|WOONWIJZER|SRAS
Wij verwelkomen en waarderen sollicitaties van getalenteerde kandidaten door middel van persoonlijke contacten, per post, per mail. Wij verzamen o.a. de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau. Als u er voor kiest om niet gecontacteerd te worden over toekomstige mogelijkheden worden uw gegevens maximaal 6 maanden bewaard.

Persoonsgegevens werknemers
Wij verwerken ook persoonsgegevens van werknemers. In het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?

ARENDSSLOT| WOONWIJZER| SRAS geeft uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor haar dienstverlening. Het gaat om de volgende partijen: betaal- en facturatiepartners,onze IT- leverancier en beheerder van het CRM- systeem, accountant,IT- partners en een platform voor onze trainingingen en bruiloften.

WIj delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen zonder uw toestemming.

Deze partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ARENDSSLOT|WOONWIJZER| SRAS.
De toestemming geldt alleen indien het duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Om juridische redenen
We delen persoongegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen om belasting te heffen. ARENDSSLOT|WOONWIJZER|SRAS maakt afspraken met de
ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden beveiligd.


Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/ of diensten te leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. In dat kader zal het door u aangemaakte ARENDSSLOT| WOONWIJZER\SRAS account na een inactieve periode van 5 jaar worden verwijderd. Wanneer u uw e- mailadres heeft verstrekt voor onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Wijzigingen Privacyverklaring

ARENDSSLOT| WOONWIJZER| SRAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van  ARENDSSLOT| WOONWIJZER| SRAS zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Opmerkingen of vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy door ARENDSSLOT|WOONWIJZER|SRAS?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
Als u onverhoopt een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan lossen we dat graag zelf met u op. Neem daarvoor gerust contact met ons op.


U kunt ARENDSSLOT| WOONWIJZER| SRAS zo bereiken:
Schrijven:

Noordzakweg 21

4458 RA

's- Heer Arendskerke

Nederland


Bezoeken (alleen op afspraak)
Noordzakweg 21

4458 RA

's- Heer Arendskerke
Nederland


Bellen:

0113-613722

Mailen:

info@arendsslot.nl

Deze privacyverklering is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren, De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 januari 2019

 

 

   

 

 

 

Route definitief aangepast

Met de nieuwe aansluiting vanaf de A58 en de N62 is het Arendsslot nu heel makkelijk te bereiken!

Klik hieronder op een van de routebeschrijving voor uw situatie.

Route vanuit richting Bergen op Zoom

Route vanuit richting Middelburg

Route vanuit richting Westerscheldetunnel

 

Meer info/ aanmelden: 0113-613722/ info@arendsslot.nl

 

 


 
   
 


                                                    Enkele sfeerbeelden van het Arendsslot: